Styret

HAVgruppen er en bransjegruppe innenfor NOORSI som paraplyorganisasjon.

 

Det betyr at bransjegruppen har et styre som er valgt av gruppen samt en administrator som ivaretar den daglige drift. Styret har normalt fire til seks styremøter årlig, samt at gruppen normalt har en til to konferanser/fagsamlinger årlig, herunder gjerne med med middag og sosialt samvær.

Styremedlem Bjørn Vindenes - BIKS AS

Bjørn Vindenes er eier og daglig leder i BIKS AS i Bergen. Bjørn har drevet med kurs og opplæring innen sjøfart og offshore siden 1990, og har en meget bred erfaring innen dette fagområdet.

Styremedlem Anders Sæterøy - TROLLHEIM VEKST AS

Anders Sæterøy er fagleder i Trollheim Vekst og har i en årrekke vært instruktør og leder for kursavdelingen i Trollheim Vekst. Bedriften har vært gjennom flere år med sterkt vekst og har etter hvert befestet seg som en stor leverandør av kurs innenfor havbruksnæringen i Midt.Norge. 

Styremedlem Geir Ove Norheim - PETOL AS

Geir Ove har i en årrekke vært daglig leder i PETOL AS. Han har vært faglig leder og instruktør for mange typer kurs innen havbruk, sjøfart og offshore så vel som sertifisert opplæring landbasert.

Styremedlem Ingmar Pahr - GANTIC AS

Ingmar Pahr er faglig leder i opplæringsavdelingen i Gantic AS. Ingmar har i en årrekke avholdt kurs for land, havbruk, sjøfart og offshore, herunder opplæring på de fleste typer kraner. Han har også avholdt en rekke kurs for kontrollører innen flere fagområder.

Styremedlem Håkon Sunde - PROCERT AS

Håkon Sunde har arbeidet som kranfører innen sjøfart og offshore siden 1983. Han har også arbeidet som instruktør på kurs innen offshore og sjøfart siden 2007, og har opparbeidet seg en betydelig erfaring innen dette fagområdet. Han arbeider i dag som instruktør og kontrollør innen både landbasert virksomhet, sjøfart og offshore.

Styremedlem Geir Gislason - PNI Opplæringssenter AS

Geir Gislason har i flere tiår arbeidet som opplæringsleder og instruktør i PNI Opplæringssenter, og han er også grunnlegger og eier av selskapet. PNI er blant landets største innen dette segmentet. Geir har vært instruktør på land og på rigg for svært mange typer kurs og er regnet som en meget erfaren og kunnskapsrik instruktør innen sjøfart og offshore.

Styremedlem Odd Øyvind Ekornsæter - KVÆRNER ASA

Odd Øyvind har jobbet med rigging, kran og løfteoperasjoner på land og innen offshore siden 2006. Han er i dag faglig leder og instruktør i opplæringsavdelingen til Kværner.

Styremedlem Lars Helge Furstrand - EIVA-SAFEX

Lars Helge har vært servicetekniker/ kontrollør siden 2006 og servicesjef i EIVA-SAFEX AS med ansvar for service fra Sognefjorden og nordover. Avdelingsleder for avdelingen i Ålesund. Erfaring med blant annet kontroll på hydrauliske kraner og løst løfteredskap.

Daglig leder Audun T. Sætre - NOORSI

Audun T. Sætre er Daglig leder i HAV Gruppen. Han er nå adm dir i NOORSI og har i en årrekke vært med i den tidligere Offshore og Sjøfart Gruppen. Audun har bakgrunn fra både Sjøfartsdirektoratet, Kystverket, Kystvakten og har dessuten vært adm direktør i rederi.

Please reload