Medlemsfordeler som medlem i HAVgruppen

Som medlem i HAVgruppen får du en rekke fordeler. Dersom du jobber i bedrift eller kursvirksomhet med opplæring eller sakkyndig kontroll, kan du være med på å utforme din egen hverdag og fremtid. Du kan påvirke rammebetingelser, diskutere og fremme saker ovenfor myndigheter og andre interesseparter, gjennom det arbeidet som gjøres i gruppen. I tillegg er det en rekke andre fordeler du får som medlem.

Bistand til deg

Sekretariat

NOORSI har sekretariat gjennom Noorservice der medlemmene kan henvende seg med aktuelle spørsmål.

Spørsmålene kan være mange, og tiden kan være knapp, dere får hjelp direkte eller henvendelsen blir videreformidlet til rette vedkommende. Vennlighet, kunnskap og god oppfølging er sekretariatets målsetting. Ring oss og vi sjekker saken!

 

Synliggjøring av hvor vikig det er med god opplæring!  

HAVgruppen jobber for å synliggjøre viktigheten av god opplæring ovenfor mange bransjer og offentlige myndigheter som forvalter regelverket. Dersom opplæring skal omlegges til helt nye prinsipper ønsker bransjen å være med i diskusjonen.

Oppdatering

HAVgruppen hjelper medlemmene med å holde seg oppdatert vedrørende regelverk og nyheter. Instruktører og kontrollører som holder seg oppdatert kan arbeide bedre og får en mer sikker og trygg arbeidshverdag. HAVgruppen bidrar til å øke kompetansen hos medlemmene.

Informasjon

HAVgruppen har gjennom sekretariatet i Noorservice et system for å håndtere en effektiv informasjonsflyt som orienterer medlemmene om relevante endringer. Aktuell informasjon formidles på e-post til medlemmene, samt gjennom web-portal og Facebook. Eksempler på informasjon er endringer i læreplaner og forskrifter, fortolkning av disse samt eventuelle nye retningslinjer.

Markedsføring

Som medlem blir du med i vår søkbare kursdatabase. Basen blir brukt av firmaer som ønsker ulike kurs innen blant annet sertifisert sikkerhetsopplæring. Det søkes også etter kontrollører i sakkyndig virksomhet i samme søkeside.

Fagmiljø

HAVgruppen har et eget styre som gjenspeiler gruppens kompetanseområder. Styret skal være sekretariatets rådgiver i fagspørsmål.

Fellesskap

HAVgruppen gir fellesskap med andre lærere og instruktører gjennom konferanser, fagsamlinger og seminar.
I tillegg kommer årlige medlems- og årsmøter. Disse foraene gir gode muligheter for nettverksbygging.

Medvirkning

HAVgruppen ivaretar medlemmenes interesser gjennom innspill mot og dialog med myndighetene når forskrifter og læreplaner skal utformes. HAVgruppen jobber for dine interesser og dine synspunkter. En bransjeorganisasjon har større innflytelse enn enkeltpersoner, så ta kontakt.

 

 

 

 

Økonomiske fordeler

Materiell

HAVgruppen forhandler aktuelt materiell etter innspill fra medlemmene. materiellportalen.no  finner du materiell til gunstige medlemspriser. Har du innspill vedrørende materiell, ta kontakt med info@noorservice.no så vil vi følge opp dine forslag.

Videre har NOORSI utviklet bransjerelevante elektroniske system,ta kontakt dersom du ønsker informasjon om dette.

 

Forsikring

NOORSI har fremforhandlet meget prisgunstige forsikringsavtaler for instruktører og kontrollører gjennom Gjensidige forsikring.  Forsikringene er skreddersydd instruktørenes og kontrollørenes behov for dekning.

 

Kompetansebevis

NOORSI har gunstig rabattavtale på sertifisert - og dokumentert kompetansebevis gjennom Sentralregisteret for Sikkerhetsopplæring.

Hotellavtale

Gjennom en hotellavtale med Choice-kjeden får medlemmene i HAVgruppen rimeligere overnatting både i jobb- og privat sammenheng, på alle Clarion, Quality og Comfort hoteller i Norge, Danmark, Finland og Sverige.

Vikarer/ ekstrahjelp

Dersom du som instruktør skulle bli syk eller av andre grunner ikke kan holde et kurs, kan du ta kontakt med HAVgruppen for informasjon om vikarmuligheter. Har dere behov for ekstrainstruktør kan HAVgruppen bidra med kontakter. Har derimot du ledig kapasitet kan du melde deg som aktuell vikar eller ekstrainstruktør.

Kurs, fagsamlinger og konferanser

Som medlem i HAVgruppen kan du delta på kurs, fagsamlinger og konferanser til rabatterte priser. Dette gjelder alle kurs, fagsamlinger og konferanser i NOORSI skolen.