“Bransjegruppen for deg som jobber med HMS, opplæring eller kontroll innen havbruk, sjøfart eller offshore"

iStock_000081721009_Large (2).jpg
Om Bransjegruppen
_IGP5696.JPG

HAVgruppen er en bransjegruppe som er engasjert innen HMS, kurs/opplæring og kontroll innenfor havbruk, sjøfart og offshore. Det er et stort antall instruktører og kontrollører i Norge som arbeider innen dette området og mange har behov for en bransjeforening å støtte seg på. 

HAVgruppen ble startet i februar 2008 under navnet offshore og sjøfartgruppen, og hovedformålet var å ivareta interessene til alle de som var involvert i opplæring og kontroll på kraner, løfteredskap, rigg mm om bord på plattformer og skip, herunder både kursholdere/instruktører og bransjen for øvrig  

 

Det var stor aktivitet i gruppen fra 2008 frem til nedturen i oljeindustrien, og gruppen gjenoppstod for fullt i 2019 med nytt navn der havbruk kommer i hovedfokus.

Faggruppen har medlemmer fra hele landet, herunder opplæringsvirksomheter/instruktører og kontrollforetak/kontrollører.  

Bli medlem du også - vi jobber for DIN sak!

FAG
iStock-531984120.jpg

Her vil det komme faglig informasjon og problemstillinger om eksempelvis,   løfteredskap, HMS, offshorekraner,  kaikraner, lektere, forbåter, G20, G5 osv. Meningen er å samle kompetansepersoner og støtte instruktør er og kontrollører i det som de kan få bruk for . 

 

Personer som jobber med kurs innen dette fagområdet må forholde seg til regelver både fra Sjøfartsdirektoratet, PTIL og Arbeidstilsynet sitt regelverk. Hva slags regelverk gjelder? Hva er god nok opplæring? Hvordan dokumentere? Hvem kan kontrollere?

Her legges regelverk/høringer fra myndighetene, lenker og kontaktinformasjon til myndigheter og andre som kan være aktuelle for deg som jobber med kurs og kontroll innen dette fagområdet. 

Snart lanseres muligheten for medlemmene å logge inn på lukket fagforum for å delta i faglige diskusjoner.

STYRET
Leder og admin VGS-gruppen

Kontaktinformasjon til HAVgruppen styre og Daglig leder.

HAVgruppen har et styre som velges av gruppen selv for to år om gangen.

 

Daglig leder er Adm Dir  i NOORSI.

Nyheter

Facebook-nytt

Hva skjer..

Hva skjer er lagt på pause her mens nye webportaler implementeres i januar 2022.

Det vil da bli helt nye muligheter for publisering av kurs, konferanser, event, nyheter, krysspublsieringer, medlemsnytt osv.

Aktuelt

NOORSI har Norges mest effektive og oversiktlige kontrollsystem for å holde oversikt over utstyr som skal ha årlig eller periodisk kontroll.

Unngå kostbart dobbeltarbeid og unngå rot med papir og permer. Gjennomgående papirløs løsning for alle firma, som kan gi fullstendig kontroll på alle maskiner, kraner og uststyr. Mange har tatt systemet i bruk og fått full kontroll!